Skip to main content
28 januari 2021

Zaken die je goed moet regelen

Als je een bedrijf start krijg je te maken met regels van de overheid.

Zaken regelen

Kies de juiste rechtsvorm

Wordt je bedrijf een eenmanszaak, besloten vennootschap of een vof? In Nederland moet je als ondernemer zelf de rechtsvorm van je bedrijf kiezen.

Deze beslissing heeft gevolgen voor bepaalde belastingverplichtingen en de aansprakelijkheid. Lees je dus goed in voor je een keuze maakt.

Bedenken een leuke naam voor je bedrijf

Je bent helemaal vrij om zelf een geschikte naam te kiezen, maar houd er rekening mee dat je handelsnaam niet teveel lijkt op bestaande bedrijfsnamen en merken. Als je een naam kiest die al bestaat of veel lijkt op een bestaande bedrijfsnaam dan kan het zijn dat je deze naam niet als bedrijfsnaam kunt gebruiken.

Wil je een website hebben voor je bedrijf en actief zijn op Social Media of een aparte shop hebben in bijv. Shopify of Etsy. Check dan van te voren of je naam beschikbaar is voor deze platforms. 

Inschrijven bij de KvK

Als je een eigen bedrijf start dan moet je jouw onderneming altijd inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een aparte inschrijving bij de Belastingdienst is niet nodig, omdat de KvK deze gegevens na je inschrijving direct doorgeeft aan de fiscus.

Voldoen aan de beroepseisen

Tegenwoordig hoef je geen specifiek diploma's meer te hebben om je eigen bedrijf te beginnen. Het kan echter wel zijn dat je over bepaalde kwalificaties moet beschikken om je beroep te mogen uitoefenen. Zoals bijvoorbeeld Apotheker, Verloskundige en Persoonsbeveiliger.

Inschrijven bij bedrijf/productschap

Ga je een onderneming opzetten in een branche met een bedrijf- of productschap? Dan moet je hier als zelfstandig ondernemer lid van worden. Dat houdt dus ook in dat je hiervoor contributie betaalt en je aan de regels van de organisatie moet houden. Op hun beurt behartigen product- of bedrijfschappen de collectieve belangen van bedrijven in deze branche. Apart inschrijven is niet nodig, want dit wordt na je inschrijving in het Handelsregister automatisch geregeld.

Aanmelden van een bedrijf aan huis

Sommige startende ondernemers, met name zzp'ers, werken in eerste instantie vanuit huis. Ook daar ben je aan bepaalde regels verbonden en in sommige gevallen moet je dit melden bij je gemeente en bijvoorbeeld een speciale onttrekkingsvergunning aanvragen, maar in de meeste gevallen volstaat dat je je bedrijf aanmeldt bij de gemeente.

Sluit noodzakelijke verzekeringen af

Voor iedereen in Nederland is de ziektekostenverzekering verplicht, dus ook voor ondernemers. Daarnaast kun je je op vrijwillige basis extra laten verzekeren tegen bijvoorbeeld ziekte, aansprakelijkheid of arbeidsongeschiktheid. Als je vanuit huis onderneemt is het soms raadzaam je bedrijfsmiddelen apart te verzekeren omdat deze niet altijd in elke inboedelverzekering zijn meeverzekerd.

Verzorgen van de administratie

Niet het leukste klusje voor zelfstandige professionals, maar het bijhouden van een financiële administratie is een noodzakelijk onderdeel van het runnen van een bedrijf. Veel ondernemers besteden de administratie uit aan externe boekhouder of accountant, maar je kunt het natuurlijk ook zelf doen. Er de veel verschillende online tools die je bij deze administratieve taken kunnen helpen.

Algemene voorwaarden verplicht?

Je bent niet verplicht om algemene voorwaarden te gebruiken. Er zijn altijd wettelijke regels bij een koopovereenkomst voor jouw en je klant waar je op kunt terugvallen. Sommige brancheorganisaties verplichten hun leden algemene voorwaarden te gebruiken. Bijvoorbeeld in de kinderopvang.

Gebruik je wel algemene voorwaarden? Dan gelden die voor jouw en je klant. Je kunt de algemene voorwaarden deponeren bij KVK of de rechtbank. Ook dit is niet verplicht.

Onredelijke voorwaarden

Je mag geen onredelijke bepalingen in uw algemene voorwaarden zetten. In de wet staat wat zeker onredelijk is en welke bepalingen onredelijk kunnen zijn.

Informatieplicht

Je moet je klant goed en op tijd informeren over de algemene voorwaarden voordat je een overeenkomst afsluit. Gebruik begrijpelijke taal en zorg ervoor dat je klant jouw algemene voorwaarden kent, bijvoorbeeld door de klant te laten bevestigen dat hij/zij deze heeft gelezen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als midden- of kleinbedrijf lever je goederen en/of diensten aan klanten. Hiervoor heb je persoonsgegevens nodig. Wat je met deze gegevens doet, vertel je aan je klant in een privacyverklaring op je website. Hiertoe ben je ook wettelijk verplicht.

Zelf een eenvoudig een privacyverklaring opstellen doe je met de privacyverklaring generator op de website Veilig internetten.nl